Werkwijze

Hoe werken wij aan uw project?

Het ontwerp van een nieuwe woning is voor de meeste mensen een nieuwe uitdaging, waar keuzes gemaakt moeten worden die uiteindelijk resulteren in de bouw van het project dat u in gedachten hebt. Architektengroep Roderveld begeleidt haar opdrachtgevers in alle stadia van het bouwproces. Van schets naar ontwerp en van vergunning tot en met de oplevering van de woning.

Stukje over innovatie

Architektengroep Roderveld werkt conform de gedragscode, opgesteld door de BNA, de branchevereniging voor Nederlandse architecten. Meer informatie over de BNA kunt u hier vinden.

We onderscheiden in onze werkwijze de onderstaande stappen

1. In kaart brengen van de wensen
Samen met u brengen we de wensen in kaart. Aandachtspunten hierbij zijn:

  • type woning
  • indeling
  • afmetingen van de kavel
  • situering op de kavel
  • het budget

​2. Het ontwerpen van een schetsplan
Wij gaan een eerste schetsontwerp maken waarbij wij rekening houden met:

  • bovenstaande uitgangspunten
  • de geldende bestemmingsplaneisen
  • een eventueel aanwezig beeldkwaliteitsplan
  • materiaalkeuzes

Vervolgens presenteren we het plan aan de opdrachtgever en op basis van eventuele wijzigingen of aanpassingen maken we het ontwerp definitief.

3.  Toetsen ontwerp bij de gemeente en keuze van de aannemer
Het ontwerp is nu klaar om in het vooroverleg bij de gemeente te laten toetsen op het bestemmingsplan- en welstandseisen.

Ook kijken we samen naar een geschikte aannemer voor de woning. Dit kan in concurrentie of basis van een open begroting met één aannemer. Indien er meerdere aannemers worden gevraagd een prijs te maken dienen we vooraf in een bestek duidelijk aan te geven wat meegenomen moet worden in de prijs. Dit om geen appels met peren te vergelijken.

4. Indienen vergunning en opstellen aannemersovereenkomst
Als de voorgaande stappen naar tevredenheid zijn afgerond kan de aannemersovereenkomst worden opgemaakt. Wij werken de bestektekeningen uit, maken berekeningen voor de EPC- daglicht en ventilatie. De sonderingen worden aangevraagd, de constructeur gaat aan de slag voor de constructieberekeningen.

Na indiening van de vergunning dient de gemeente deze binnen acht weken af te doen. In deze periode kan de aannemer de voorbereidingen treffen, zoals het aanvragen van bouwstroom het uitwerken en bestellen van de vloeren, kozijnen en andere materialen.

5. Bouwstart
Zodra de vergunning is afgegeven kan de bouw beginnen. In dit traject zullen er nog diverse beslissingen en keuzes door de opdrachtgever genomen moeten worden, als voorbeeld keuze van tegels, sanitair, plaats contactdozen etc. Samen met de aannemer bewaken we dit proces om er voor te zorgen dat de bouw vlekkeloos kan verlopen.

6. Oplevering woning
Afhankelijk van de grootte en het uitvoeringsniveau zal het gehele traject van ontwerp tot oplevering gemiddeld 3/4 jaar in beslag nemen.