Privacy

Privacyverklaring Architektengroep Roderveld

1. Algemeen

Wij als architektengroep Roderveld hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. en doen er alles aan om deze zorgvuldig te beschermen. Hieronder leest u hoe architektengroep Roderveld omgaat met uw persoonsgegevens. Aarchitektengroep Roderveld verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

2. architektengroep Roderveld

architektengroep Roderveld is gevestigd aan de Borglaan 1b 9301ze in Roden

architektengroep Roderveld is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01144346 en is sinds 1993 werkzaam als architectenbureau.

3. Persoonsgegevens die worden verwerkt

architektengroep Roderveld kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van architektengroep Roderveld, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan architektengroep Roderveld verstrekt. architektengroep Roderveld kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Burgerservicenummer (BSN)

4. Waarom architektengroep Roderveld gegevens van u nodig heeft

 • De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen door architektengroep Roderveld worden verwerkt om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u per e-mail, telefoon of per post te kunnen benaderen.
 • Daarnaast kan architektengroep Roderveld uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit werkzaamheden op het gebied van stedenbouw, architectuur en/ of bouwkunde.

5, Hoe lang bewaart architektengroep Roderveld uw gegevens?

architektengroep Roderveld bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

6. Bescherming van uw gegevens

De persoonsgegevens waarover architektengroep Roderveld beschikt zijn digitaal opgeslagen. De computers en server waar uw gegevens op staan zijn beschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Indien (één van) deze computer(s) zou worden gestolen of gehacked, zal architektengroep Roderveld aangifte doen van een zogenaamd “datalek” bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit zijn wij wettelijk verplicht.

7. Opdracht en contactformulier

 • Als u akkoord geeft op een offerte, geeft u daarmee ook nadrukkelijk akkoord op opname in de klantendatabase van architektengroep Roderveld.
 • Als u het contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zo lang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

8. Verstrekking aan derden

 • architektengroep Roderveld verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voor de voortgang van projecten kan het nodig zijn om uw gegevens te delen met:

 • de gemeente
 • een aannemer
 • een installateur
 • soortgelijke bedrijven en instanties

Indien uw gegevens worden gedeeld met anderen dan bovenstaand, zullen wij dit schriftelijk kenbaar maken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat aangeven via info@roderveld.nl.

 • Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen deze social media platformen uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan deze social media platformen. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer; architektengroep Roderveld is hier dan ook niet voor aansprakelijk.

9. Websites van derden

De privacyverklaring van architektengroep Roderveld is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links aan onze website zijn verbonden. architektengroep Roderveld staat dan ook niet in voor de werkwijze van deze derden, of zij op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt en er uw gegevens op achterlaat.

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een schriftelijk verzoek daartoe sturen naar bovengenoemd postadres, met een kopie van uw legitimatiebewijs. architektengroep Roderveld zal binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

11. Wijziging van deze privacyverklaring

Architektengroep Roderveld behoud zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Deze zal daarom altijd voorzien zijn van een versiedatum. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte. De meest actuele verklaring is op de website terug te vinden en is ook altijd opvraagbaar.


Cookieverklaring architektengroep Roderveld

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 • Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 • Sociale deelknoppen

Op onze website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn, Twitter en Pinterest. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk LinkedIn, Twitter en Pinterest zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees je in de privacyverklaring van FacebookLinkedInTwitterPinterest en Google (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook, LinkedIn, Twitter en Pinterest opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook, Linkedin, Twitter en Pinterest stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 • Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

 • In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.