Copyright

Het in deze website gebruikte beeld- en tekstmateriaal is auteursrechtelijk beschermd.

De fotos en digitale schetsen zijn vervaardigd door en blijven eigendom van Architektengroep Roderveld.

Niets van deze website mag worden ge- / hergebruikt zonder schriftelijke toestemming van Architektengroep Roderveld.