Aardbevingsbestendig bouwen

Hoe bouw je aardbevingsbestendig

Door de recente grotere aardbevingen als gevolg van gasboringen in noord Nederland is de vraag naar aardbevingsbestendige woningen toegenomen.

Maar hoe bouw je zo’n woningen en waar moet je nu om denken als je deze sterke geologische krachten wilt doorstaan.
 

Om te weten wat je moet doen om een aardbevingsbestendig huis te bouwen is het eerst van belang te weten wat deze bevingen kunnen aanrichten.
Lichte bevingen kunnen tot kleine scheurtjes in de gevels leiden, kleine delen kunnen afbreken. Bij grotere bevingen kunnen er grotere scheuren ontstaan, dakpannen kunnen wegglijden en schoorstenen afbreken.
Bij krachtige bevingen kunnen constructieve onderdelen van daken en vloeren het begeven en zelfs lijden tot instorting. Instorting kan ontstaat als er niet genoeg dempingscapaciteit in een gebouw aanwezig is. Het gebouw kan de beweging niet genoeg absorberen doordat de gebruikte materialen en details onvoldoende kunnen vervormen en de energie van de beving niet kan worden opgenomen.
De overige kinetische energie van de horizontale beweging die de beving heeft veroorzaakt moet vervolgens nog deels naar de ondergrond, de fundering van het huis worden afgevoerd.

Een gevaar van een te star gebouw kan zijn dat er te weinig vervorming op kan treden waardoor de krachten op de fundering groter zijn

Dit  heeft geleid tot een aantal constructieve aanwijzingen voor het ontwerp

 1. Reduceer de massa:
   Dit kan door gebruik te maken van lichte bouwmaterialen of bouwsystemen:
   of er voor te zorgen dat de bovenbouw lichter wordt uitgevoerd.
   
 2. Significante horizontale weerstand in twee richtingen:
   Het ontwerp moet worden afgestemd op alle horizontale krachten die tijdens de beving kunnen optreden. Een woning dient in beide richtingen van zoveel mogelijk gelijkmatige en symmetrische stabiliteitsvoorzieningen te worden voorzien, om te voorkomen dat er torsie optreed, wat bij een aardbeving de grootste schade kan geven.
   
 3. Regelmatigheid in de plattegrond:
   Het ontwerp van de plattegronden dient zo regelmatig mogelijk te zijn en bij voorkeur rechthoekig.
  Of de plattegrond moet worden opgedeeld in symmetrische delen.
  Door de gelijkmatige verdeling van de draagconstructie is een gelijkmatiger krachtsafdracht mogelijk met minder kans op schade
   
 4. Regelmatigheid in hoogte:
   Van belang is een heldere draagstructuur in de woning aan te brengen. Wanden van de verdiepingen zoveel mogelijk boven elkaar, geen grote raamopeningen in de onderbouw, of draagconstructie op penanten, geen grote overstekken en de opbouw van de gevels zo symmetrisch mogelijk
   
 5. Materialen en details met vermogen om te vervormen:
   De toe te passen materialen dienen te kunnen vervormen zonder dat ze bezwijken. Dit zijn onder anderen staal, gewapend beton, hout. Onvervormbare brosse materialen dienen zo veel mogelijk te worden vermeden. Of in een raamwerk te worden opgesloten en worden voorzien van voldoende wapening.
   
 6. Robuustheid:
   Een sterk en stevig gebouwde constructie is het principe waar het om gaat. De denkwijze minimaal is niet langer voldoende. “elke schakel moet even sterk zijn als de vorige, en soms worden voorzien van een extra veiligheidsschakels”.
   

Door gebruik te maken van bovenstaande zes aanwijzingen is het mogelijk een seismische berekening te maken waarbij de uitkomsten een economische overschatting van de belasting moet opleveren.

geraadpleegde bronnen:
bevingsbestendig ontwerpen Goudstikker- de Vries 11-03-2015
diverse bronnen internet